fredag, mars 02, 2007

Brysseldeklarationen

Via norpan hittar jag ett mycket bra initiativ till att formulera Europas gemensamma värdegrund på ett klokt sätt. Det kommer från en kampanj som kallar sig A vision for Europe vilket är ett projekt mellan lite olika humanist-, humanist/etik- och katolikorgansationer.

Om du tycker det låter bra, nödvändigt och viktigt att separera på religion och politik i EUs konstitution så signera!


Ett sammandrag på svenska:

Brysseldeklarationen

Vi, Europas folk, tillkännager härmed våra gemensamma värderingar. De är inte baserade på någon enskild kultur eller tradition, utan grundade i sin helhet på alla de kulturer, som utgör det moderna Europa.

 • Vi fastställer varje individs värde, värdighet och självbestämmanderätt, samt varje människas rätt till största möjliga frihet som är förenlig med andras rättigheter.
 • Vi försvarar demokrati och mänskliga rättigheter och strävar efter att varje människa, så långt det är möjligt, ska ha rätt till en fullödig utveckling.
 • Vi erkänner vår plikt att visa omsorg om hela mänskligheten, inklusive kommande generationer, och vårt beroende av och ansvar för en naturlig värld.
 • Vi fastställer jämlikheten mellan män och kvinnor. Alla människor oavsett ras, ursprung, religion eller tro, språk, kön, sexuell läggning eller förmåga, måste behandlas lika inför lagen.
 • Vi bekräftar allas rätt att av eget val, anta och följa en religion eller tro. Dock får inte en grupps övertygelse användas för att begränsa andra människors rättigheter.
 • Vi anser att staten måste förhålla sig neutral till frågor som gäller religion eller tro, inte favorisera eller diskriminera någon.
 • Vi anser att personlig frihet måste kombineras med socialt ansvar. Vi vill sträva efter att skapa ett rättvist samhälle grundat på förnuft och barmhärtighet, där varje medborgare ges möjlighet till full handlingsfrihet.
 • Vi värnar om både tolerans och yttrandefrihet.
 • Vi fastställer allas rätt till en öppen och allsidig utbildning.
 • Vi förkastar hotelser, våld och anstiftan till våld, som understödjer tvister och anser att konflikter måste lösas genom förhandlingar och med lagliga medel.
 • Vi stödjer frihet att utforska varje område av mänskligt liv och de veteskapliga tillämpningar, som är till nytta för människors välfärd. Vi strävar efter att använda vetenskapen kreativt, inte destruktivt.
 • Vi värnar om artistisk frihet, värderar kreativitet och fantasi, och erkänner konstens omdanande kraft. Vi bejakar litteraturens, musikens, bildkonstens och den utövande konstens betydelse för personlig utveckling och förverkligande.

Tillkom den 25:e dagen i mars 2007, den 50:e årsdagen av Romfördraget och grundandet av den Europeiska Unionen.


Läs debattartikel på AB.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer:

Sveriges bloggarmé